Ympäristöperuskirja

Canon Business Center Vantaan ympäristöperuskirja pohjautuu Canon Oy:n laatimaan kestävän kehityksen ohjelmaan.

Se kattaa CBC Vantaan hallinnon, huollon ja esiasennuksen liiketoiminnan ja sen aiheuttamat ympäristövaikutukset toimialueellamme.

Kyosei-yritysfilosofia

Tavoitteenamme ovat oman yrityksemme menestyksen rinnalla ympäröivän maailman hyvinvoinnin edistäminen.

Kopioi, tulosta ja kompensoi Mapsiotin avulla!

Auta palauttamaan metsät sinne, missä niitä eniten tarvitaan

YmpäristölupausSäästämme ympäristöä luonnonvarojen mahdollisimman tehokkaalla käytöllä ja autamme osaltamme sellaisen yhteiskunnan aikaansaamisessa, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteen. Ympäristölupauksen perusperiaatteet ovat:

Ylläpidämme ja kehitämme ympäristöjärjestelmäämme, joka on suunniteltu toimintamme jatkuvaan parantamiseen.

Parannamme henkilökuntamme ja yhteistyökumppaniemme ympäristötietoisuutta ja kannustamme heitä ympäristömyönteiseen toimintaan.

Hankinnoissa suosimme materiaaleja, tuotteita ja palveluita, joiden ympäristörasitus on vähäisin.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme kansallista ympäristölainsäädäntöä, paikallisia viranomaisohjeita ja Canon Oy:n asettamia ympäristövaatimuksia.

Edistämme mahdollisuuksiemme mukaan ympäristönsuojelua säästämällä luonnonvaroja ja torjumalla kaiken sellaisen toiminnan, joka muodostaa uhan ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.

Huolehdimme elinkaaren loppuvaiheessa olevien Canon-tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä.

Ylläpidämme läheisiä suhteita julkiseen valtaan, ympäröivään yhteisöön ja muihin sidosryhmiin ja viestimme avoimesti Canonin kestävän kehityksen ohjelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.